Helsetilbud

Porsgrunn Legesenter ligger i 2.etg. Disse legene holder til hos Porsgrunn Legesenter:

Dr. Anne M. K. Brobakken
Dr. Erlend F. Aas
Dr. Kari Aarhus Kinn
Dr. Solveig Margrethe Mykleset
Dr. Arild S. Pedersen
Dr. Aleksander Berre Thorne
Dr. Marianne Hansen

For timebestilling, ring telefon 35 93 30 90.

Åpningstid: 08.00 - 15.00

Velkommen til Porsgrunn Hudlegekontor
Porsgrunn Hudlegekontor ligger i 2.etg. Her jobber Dr. Olav Laastad, Spes. hudsykdommer.

Timebestilling: ring telefon 35 51 58 90

Velkommen til Hovenga Fysioterapi
Hovenga Fysioterapi ligger i 2. etg. Her finner du fysioterapeutene Anne-Lise S. Laastad og Tom Erik Riis.

Timebestilling: telefon 35 51 58 91